zpět na úvodní stránku

Aktivní účast

Termín pro zaslání abstraktů

do 1. října 2022

Způsob zaslání

Abstrakty prosím zasílejte na e-mailovou adresu puldova@guarant.cz

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém jazyce.
  • Délka textu (bez názvu, autorů a afiliací) by neměla překročit 400 slov.
  • Žádáme o dodržení struktury abstraktu: cíle, metodika, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu – viz vzor abstraktu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, kontaktujte prosím projektovou manažerku Jitka Puldovou, na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace (ústní sdělení) vyrozuměni e-mailem nejpozději 20. října 2022.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.