zpět na úvodní stránku

Program

Odborná záštita

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Přednosta prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Quo vadis audiologie?

8.30–8.45

Zahájení – J. Skřivan, V. Chrobok

8.45–9.00

J. Syka: Současný stav audiologie v ČR a Evropě – vyzvaná přednáška

9.00–10.00

Subjektivní audiologická vyšetření – kulatý stůl
moderuje: V. Chrobok
panelisté: T. Bakaj, B. Gál, R. Havlík, J. Chaloupka, P. Komínek, O. Profant, D. Slouka


10.00–10.30
kávová přestávka

10.30–11.30

Objektivní audiologická vyšetření – kulatý stůl
moderuje: J. Dršata
panelisté: Z. Aksenovová, J. Astl, L. Černý, Z. Fík, M. Chovanec, O. Profant, J. Vodička

11.30–11.45

M. Tuček: Možnosti prevence profesních poškození sluchu z hluku

11.45–12.00

P. Novák, O. Simon, I. Králová, M. Mráz: Akustika – poslechové podmínky v místnosti – teorie

 

12.00–12.15

Předvánoční překvapení


12.15–13.10
oběd

13.10–13.20

P. Novák, O. Simon, I. Králová, M. Mráz: Akustika – poslechové podmínky v místnostech – praktické ukázky

13.20–13.30

L. Hobzová: Možnosti prevence poškození sluchu z pohledu hygieny práce

13.30–14.30

Vyšetření sluchu před, během a po kochleární implantaci – kulatý stůl
moderuje: L. Školoudík
panelisté: J. Bouček, P. Krejzlová, M. Okluský, J. Skřivan, M. Urík, K. Zeleník

14.30–15.00

Podpora neslyšících, audiologie, screening
moderuje: P. Komínek

L. Pejcharová: SUKI

V. Cézová: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

O. Profant, J. Hozman: Vzdělávání a budoucnost audiologie

V. Chrobok: Screening sluchu 2023


15.00–15.30
kávová přestávka

15.30–17.00

Volná sdělení
moderuje:
P. Komínek

17.00

Zakončení – J. Skřivan, V. Chrobok

Poslední aktualizace 15. 9. 2022.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.